Borettslag

Bygg A, D og F organiseres som borettslag. Når du kjøper en bolig i borettslaget blir du samtidig andelseier av leilighet med rett til bruk av tilhørende fellesarealer. Borettslaget betaler 60% av kjøpesummen gjennom et felles lån til gunstige lånebetingelser. Som andelseier betale du 40% av leilighetskostnaden, kalt innskudd. Når boligen står ferdig plikter alle andelseiere å betale ned på felleslånet med lånetid på inntil 40 år hvorav de 8 første årene er avdragsfrie. Borettslaget etableres med ordninger slik at raskere nedbetaling er mulig.

EN TRYGG ORGANISERING MED GODE BETINGELSER
I borettslagene tilbyr vi en gunstig finansieringsordning med lave bokostnader og lave kjøpsomkostninger.

Eksempel: ved kjøp av 2-roms leilighet nr. F208 i bygg F
Total månedlig bokostnad kr. 5.566,-*
Innskudd kr. 900.000,-
Fellesgjeld kr. 1.350.000,-

*Regnestykket er basert på: 40% Innskudd kr. 900.000,- 60% Fellesgjeld kr. 1.350.000,-Felleskostnader år 1-8 (avdragsfrihet), kr. 5.566,- pr. mnd., 2,2 % effektiv flytende rente på fellesgjeld, 2,5% rente på innskudd (25%) Betinger egenkapital på 15%. (Bokostnader år 9-40 kr 7.841,-pr. mnd. inkl. avdrag.). Regnestykket er etter rentefradrag.

Når du kjøper en bolig i ett borettslag, blir du andelseier i borettslaget. Det betyr at du eier en andel av borettslaget som gir deg enerett til din egen bolig. Du får også rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne.

INNSKUDD OG FELLESLÅN
Andelsleiligheter i borettslaget er finansiert i to deler; med innskudd og felleslån.

Felleslånet er et lån fra DNB som vi har forhandlet fram for alle boligene samlet.

Felleslånet har 40 års løpetid der de første 8 er avdragfrie. Ønsker du å nedbetale fellesgjelden før kan dette gjøres gjennom IN-ordningen.

Individuell nedbetalingsordning
Borettslaget har etablert IN ordning som tilbyr andelseierne å nedbetale fellesgjelden raskere enn den ordinære betalingsplanen og dermed få lavere månedlige fellesutgifter.

GARANTERTE FELLESUTGIFTER
Borettslaget Bjerkaker Vest er sikret dersom en eller flere andelseiere ikke betaler sin andel av felleslånet. Garanterte fellesutgifter er tilbud via forretningsfører BONORD og som knyttes til borettslaget.

FELLESKOSTNADER
Fra du overtar boligen betaler du et fast beløp i måneden til felleskostnader. Dette dekker renter på din andel av felleslånet samt driftskostnader, kommunale avgifter, renter fellesgjeld, a- konto fjernvarme og høyhastighets internett. Hvis du ønsker, kan du betale ned din andel av felleslånet raskere enn den ordinære nedbetalingsplanen. Da går også felleskostnadene ned.

ØNSKER DU Å HJELPE BARNA DINE INN I BOLIGMARKEDET?
Borettslag er perfekt for foreldre som ønsker å hjelpe barn inn i boligmarkedet. Mange unge får ikke den nødvendige finansieringen som skal til for å kjøpe egen bolig. Bjerkaker Vest gir stor grad av fleksibilitet og er svært gunstig for unge som trenger hjelp til finansiering og gjennom dette starte sin boligkarriere. Som foreldre kan du finansiere kjøp av leilighet ved å betale innskudd og la barn bo billig til de kan betjene boligen selv.

Ved eierskifte betaler en kun for registrering av ny andelseier, ingen dokumentavgift og mulighet for avdragsfrihet gir lave bokostnader. I stedet for å betale til leiemarkedet kan det betales til «egen» bolig.

Hvorfor bo i borettslag